IZREDNI VOLILNI OBČNI ZBOR DSP 27.5.2019

VABILO NA IZREDNI VOLILNI OBČNI ZBOR

Spoštovane članice in člani društva,

vabimo Vas na izredni volilni občni zbor Društva slovenskih pisateljev, ki bo v

 PONEDELJEK, 27.05.2019 ob 17.30 uri

v prostorih DSP na Tomšičevi 12 v Ljubljani.

Izredni volilni občni zbor sklicujemo z namenom izvolitve predsednika društva, sedem (7) manjkajočih članov upravnega odbora, dveh (2) manjkajočih članov nadzornega odbora in enega (1) manjkajočega člana častnega razsodišča ter nadomestnih članov za vse naštete organe do izteka mandata, to je do decembra 2020.

Predlog dnevnega reda občnega zbora:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovateljev

2. Potrditev zapisnika prejšnjega občnega zbora

3. Volitve organov društva

4. Razno

 

Prijazno vabljeni, da se člani društva občnega zbora udeležite v čim večjem številu.

Lepo pozdravljeni!

Aksinja Kermauner, predsednica DSP v odstopu