Izjava upravnega odbora DSP

 

Spoštovani predsednik Republike Slovenije, spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije,

 

članice in člani Društva slovenskih pisateljev vaju želimo poleg vseh drugih odgovornih v državi opozoriti na zaskrbljujočo politično, gospodarsko in moralno krizo slovenske družbe ter socialno krizo mnogih prebivalcev države.

Drži, da je kriza covid-19 prizadela celotno zemeljsko oblo in da se bodo posledice tega nesrečnega časa kazale še dolgo. Drži pa tudi, da je v takšnem težavnem času potrebno tako vodenje držav, da krize ne poglablja, pač pa daje ljudem upanje in pogum. Žal nam je, da niti Vam, gospod predsednik republike, niti Vam, gospod predsednik vlade, ne moremo pripisati takega delovanja, temveč ravno nasprotno.

Dovolita, da naštejemo nekaj področij, na katerih vajino ravnanje z namenom bodisi samopromocije bodisi utrjevanja absolutne politične oblasti državljane Republike Slovenije postavljajo v ponižujoč položaj, pogosto tudi v brezup in sram:

  • neposredni napadi na sodstvo in druge nadzorne organe, na računsko sodišče, institut informacijskega pooblaščenca, celo na ustavno sodišče in s tem Ustavo Republike Slovenije;
  • okoliščine, v katerih se iz dneva v dan bori za obstanek STA, nacionalna agencija, del temeljev osamosvojitve Slovenije in hrbtenica slovenskega novinarstva, ki v svobodni družbi velja za četrto vejo oblasti;
  • mednarodno sramotenje Slovenije s prenašanjem teh praks na evropsko raven, kot se kaže v infantilnem obnašanju pred forumi Evropske unije in zadrževanju imenovanja tožilcev v evropsko javno tožilstvo z nedvomno izmišljenimi pretvezami – očitno nismo več sposobni sodelovati v mednarodnih organizacijah, ki zagotavljajo demokracijo zahodnega sveta;
  • zmedeno vodenje boja proti koronavirusu, od ukrepov za omejitev širjenja do dezorganizacije cepljenja, v katerem se je pogosto izkazalo, da niti člani vlade sami ne vedo, kakšni ukrepi so v veljavi in kako jih izvajati;
  • javno zaničevanje državljanskih protestov, ki opozarjajo na napačne odločitve in na stisko, v kateri se je znašla naša družba; že samo nošenje napisa, ki opozarja in je kritično do vlade, je bilo označeno kot širjenje virusa;
  • zvajanje državniške komunikacije na vulgarno čivkanje, včasih celo v sramotno polomljenih tujih jezikih na Twitterju in Instagramu, brez političnega ali moralnega razmisleka;
  • samovoljno prisvajanje heraldičnih simbolov v nasprotju z vednostjo zgodovinopisne stroke in brez konsenza široke javnosti za potrebe rotacijskega predsedovanja Evropski uniji;
  • in nenazadnje, ravnanje ob proslavi dneva upora proti okupatorju, ki je demonstrirala zaničevanje dejanskih udeležencev upora.

Bojimo se, da bomo še leta trpeli posledice te moralne krize in splošnega padca standardov dostojnega vedenja na najvišjih državnih funkcijah. Za slednje sta najodgovornejši figuri predsednik republike in predsednik vlade. Zavedamo se, da je naš poziv k temu, da se začne delati drugače, da mora biti pristop do pravic državljanov in demokracije drugačen, zelo verjetno zaman. Pa vendar: gospod predsednik republike in gospod predsednik vlade, ali ne premoreta vsaj kanca kritične samodistance? Navsezadnje ne gre le za vaju, temveč za politične, gospodarske in moralne interese vseh, ki živimo v Republiki Sloveniji.

Prosimo, da razumeta, da nam pri naši izjavi na gre za »lajke« in »retvite«, ne gre nam za »levuharje« in »klerofašiste«, temveč za dostojno podobo, ki naj bi jo slovenska država zapustila v zakladnici civilizacijske zgodovine. V skladu s tem od vajinih odgovornih funkcij pričakujemo odgovor in pojasnila – ne prek objave na Twitterju ali Instagramu. Tak odgovor bi dokazoval le, da samopremisleka ni in da je oblastniška samovšečnost odplavila vse, kar smo pred tridesetimi leti upali doseči.

 

Upravni odbor Društva slovenskih pisateljev

 

Naslovnika:

– Urad predsednika Republike Slovenije
– Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije

 

V vednost:

– Vlada RS

– vodje poslanskih skupin

– Slovenska tiskovna agencija in mediji

– Ministrstvo za kulturo RS