IZJAVA UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA SLOVENSKIH PISATELJEV

 

Upravni odbor Društva slovenskih pisateljev izraža svoj protest in zaskrbljenost zaradi odstavitve Renate Zamida z mesta direktorice Javne agencije za knjigo RS.

Renata Zamida v svetu literarnih ustvarjalcev uživa zaupanje kot »nikogaršnja« oseba z velikimi praktičnimi izkušnjami na področju promocije slovenske literature na mednarodnem, zlasti nemškem literarnem  trgu, kar je bilo posebno pomembno v času priprav na gostovanje Slovenije kot častne gostje na Frankfurtskem knjižnem sejmu. Čeprav je ob posameznih temah v komunikaciji med DSP in JAK prihajalo tudi do nesoglasij, o integriteti in profesionalnosti direktorice ni bilo dvomov: iz teh razlogov ji je tudi dobršen del članstva DSP letošnjega februarja z množičnimi podpisi pod protestno izjavo izrazil zaupnico ob prvem lobističnem poskusu njene odstavitve.

V istem času je tudi Upravni obor DSP iz razloga pomanjkljive komunikacije vladi predlagal zamenjavo predstavnice avtorjev v Svetu JAK s članico UO DSP, ki bi bolj informirano predstavljala stališča članstva. Ministrstvo za kulturo je predlog zamenjave predstavnice avtorjev zavrnilo, obenem pa samo z arbitrarno obtožbo škodljivega ravnanja zamenjalo svoja dva člana Sveta, ki sta odstavitvi direktorice – katere utemeljitve so bile v danem kontekstu očitno trivialne in deplasirane – dotlej nasprotovala.

Upravni odbor DSP ocenjuje, da z zamenjavo lobistično nevtralne in strokovne direktorice JAK v času, ko so priprave in mreženja za organizacijo nastopa Slovenije kot častne gostje na Frankfurtskem knjižnem sejmu v teku, po nepotrebnem nastaja velika škoda za projekt, ki je plod večletnih prizadevanj – tudi Renate Zamida. Hkrati ugotavlja, da je DSP po zavrnitvi predloga Upravnega odbora za zamenjavo predstavnice v Svetu JAK ostal brez glasu in je tako kot ključna predstavniška ustanova slovenskih književnostih ustvarjalcev oropan možnosti, da soodloča o prihodnosti slovenske knjige brez lobističnih vplivov.

Zavedamo se, da naša protestna izjava ne more imeti pravno-upravnih posledic; čutimo pa moralno dolžnost, da javno povemo, da ta akt ni bil izveden v imenu slovenskih književnih ustvarjalcev.

 

Članice in člani Upravnega odbora DSP