SVET BREZ ZIDOV, odprto branje, 8. februar, ob 12. uri in naprej

      

DRUŠTVO SLOVENSKIH PISATELJEV
se na svoj dan odprtih vrat,
na slovenski kulturni praznik
8. februarja,
z vabilom k odprtemu branju,
ki se začne ob 12.00,
pridružuje svetovni akciji

SVET BREZ MEJA
organizacije WORLD POETRY MOVEMENT –
SVETOVNO PESNIŠKO GIBANJE.
#WorldWithoutWalls

V mesecu februarju se bo v branju poezije med seboj združilo 145 držav, 384 mest ter več kot 900 pesnic ter pesnikov.

LJUBLJANA:
23. 2. ob 20.00 v Galeriji ŠKUC
26. 2. v Trubarjevi hiši literature ob 19.00

CELJE:
21. 2. ob 19.00 v Špitalu za prjatle

KOPER:
27. 2. v knjigarni Libris

Branja bodo potekala v organizaciji in soorganizaciji Slovenskega centra PEN, Kulturno-umetniškega društva Poiesis, Društva za novo umetnost, Društva Škuc, Foruma Tomizza, v sodelovanju z World Poetry Movement in v povezavi z branjem v Zagrebu, ki bo potekalo v organizaciji Hrvaškega centra PEN.

***

Ob vse večjih svetovnih izzivih, mejah, ogradah prav poezija s svojo etično, estetsko ter spoznavno vlogo ponuja alternativo svetu ter med nami potrjuje naša skupna izhodišča, enaka življenjska vprašanja ter občutke. Poezija, četudi v zadnjem času odrinjena iz družbenega diskurza, igra pomembno vlogo, saj podpira raznolikost, ustvarjalnost človeškega duha in svobodo. S svojim ritmom, obliko in besedami daje glas brezimenskemu, neznanemu, skrivnostnemu, ki nas obdaja ter prispeva k širjenju skupnega, človeškega, k solidarnosti in samozavedanju.

 

Dogodek sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.  

Dodatne informacije:

Nina Kokelj, Matej Krajnc

040-797-325