Vabilo na počastitev literarnih ustvarjalcev, ki so nas zapustili

 

Spomin na njih, naš spomin
4. decembra 2023, ob 19. uri,

vas vabimo v Kosovelovo dvorano Cankarjevega doma na prireditev

Spomin na njih, naš spomin

v počastitev literarnih ustvarjalcev, umrlih v zadnjih petih letih.

Z drobci iz njihovega dela in življenja se bomo spomnili njihove poti, jasne človeške dragocenosti, ki so nam jo za vedno zapustili.

Počastitev tradicionalno pripravljamo že več let.

 

»Štiri leta so dovolj, da se potolažimo zaradi smrti pesnika, kakršen je Blok. Vsaka pesnikova smrt, naj je še tako naravna, je protinaravna, tj. umor, in zato nenehna, nepretrgana, večno – v trenutku – trajajoča. Puškin, Blok – in če naj poimenujem vse pesnike – Orfej – nikoli ne more umreti, ker prav zdaj (večno) umira. V slehernem ljubečem na novo, v slehernem ljubečem večno.«
– Marina Cvetajeva

2019: Miroslav Slana Miros, David Tasić, Ivan Malavašič, Janez Žmavc, Peter Kolšek ; 2020: Ernest Ružič, France Bernik, Bert Pribac, Emil Cesar, Miha Remec, Uroš Kalčič, Tomo Rebolj, Karolina Kolmanič, Dušan Jovanović; 2021: Zmaga Glogovec, Jolka Milič, Marko Sosič, France Pibernik, Tone Dodlek, Josip Osti, Vasja Predan; 2022: Boris Pahor, Andrej Morovič, Vladimir Kos; 2023: Ivan Grbec, Veno Taufer, Marjan Tomšič, Valerija Skrinjar Tvrz

Scenarij in moderiranje: Meta Kušar
Nastopajo: Jurij Souček, Alojz Svete, Sonja Polanc
Izbor glasbe: Iztok Simoniti

Društvo slovenskih pisateljev
MIRA, Ženski odbor Slovenskega centra PEN                                                                                www.cd-cc.si

Brezplačne vstopnice prevzamete na blagajni Cankarjevega doma.