Izid volitev v organe Društva slovenskih pisateljev

Članice in člani Društva slovenskih pisateljev so na volilnem občnem zboru, ki je potekal 12. decembra 2023, izvolili novo vodstvo društva za mandatno dobo treh let.

Za PREDSEDNIKA DSP je bil izvoljen Dušan Merc.

 

V UPRAVNI ODBOR so bili izvoljeni:

 • Marij Čuk
 • Veronika Dintinjana
 • Majda Koren
 • Matej Krajnc
 • Mirana Likar Bajželj
 • Tone Peršak
 • Zoran Pevec
 • Sebastijan Pregelj
 • Suzana Tratnik
 • Jani Virk

(Za možne nadomestne člane so bili izvoljeni Ivan Dobnik, Andrej Predin in Magdalena Svetina Terčon.)

 

V NADZORNI ODBOR so bili izvoljeni:

 • Edelman Jurinčič
 • Peter Rezman
 •  Ivo Stropnik

(Za možno nadomestno članico je bila izvoljena Meta Kušar.)

 

Za člane ČASTNEGA RAZSODIŠČA so bili izvoljeni:

 • Matjaž Hanžek
 • Peter Kovačič Peršin
 • Draga Potočnjak

(Za možno nadomestno članico je bila izvoljena Ifigenija Simonović.)