Trubarjev sklad

Trubarjev sklad

Trubarjev sklad je skupna akcija Društva slovenskih pisateljev, Slovenskega centra PEN in Centra za slovensko književnost. Sredstva za delovanje prejema od Javne agencije za knjigo Republike Slovenije in iz drugih virov. Namen Trubarjevega sklada je podpora izdajanja slovenske literature v prevodih.

Prošnja za sredstva

Tuji založnik lahko zaprosi za podporo pri izdaji leposlovnega dela slovenskega avtorja v svojem jeziku, ki v tem jeziku še ni izšlo pred letom prijave. Trubarjev sklad prispeva največ 50 % stroškov tiska od prijavljene naklade. Prevodov Sklad ne podpira; za podporo lahko prevajalci zaprosijo neposredno Javno agencijo za knjigo RS.

V prošnji mora založnik navesti, katero delo bo izdal, ime avtorja, ime prevajalca, obseg v straneh in naklado knjige ter načrtovani rok izida. Upravnemu odboru sklada predstavi vse stroške izdaje knjige: avtorske pravice, honorarji, grafična priprava besedila, papir, tiskanje, vezava.

Prednost imajo knjige še živečih avtorjev, ki so se že uveljavili v Sloveniji, vendar bo upravni odbor upošteval vse prijave za knjige proze, poezije, dramatike in esejistike o leposlovju, ki so bile napisane v slovenščini.

Prednost pri podpori bodo imeli prevodi neposredno iz slovenščine, kadar je to glede na razpoložljivost in kakovost prevajalcev mogoče.

Upravni odbor svetuje, naj bo prošnja napisana v slovenščini ali v angleščini in poslana po navadni ali elektronski pošti.

Naslavljanje prošenj:

Društvo slovenskih pisateljev
za Trubarjev sklad
Tomšičeva 12
SI – 1000 Ljubljana
Slovenija

ali

anica.malesic@drustvo-dsp.si

Časovne omejitve

Upravni odbor sestavlja sedem enakopravnih članov, med njimi predsednika Društva slovenskih pisateljev in Slovenskega PEN Centra. Sestajajo se najmanj dvakrat letno, običajno marca in oktobra. Najbolj hitro bodo obravnavane prošnje, ki bodo prispele do konca februarja in do konca septembra. Knjiga, za katero upravni odbor odobri sredstva, mora iziti najkasneje v dvanajstih mesecih po datumu pismenega obvestila o sprejetem sklepu. Če založnik še vedno želi izdati knjigo, s katero zamuja, mora svojo prošnjo vložiti znova.

Pogoji za izplačilo denarja

Tuji založnik mora natisniti v celotno naklado knjige, za katero bo prejel finančno pomoč od Trubarjevega sklada, da je izšla s pomočjo Trubarjevega sklada pri Društvu slovenskih pisateljev, Ljubljana, Slovenija. Takoj po izidu knjige mora Trubarjevemu skladu poslati deset izvodov te knjige skupaj z dvema originaloma računa (podpisanega in žigosanega), izstavljenega za plačilo Trubarjevemu skladu natančno za odobreno vsoto. Določeno število prejetih izvodov knjig Trubarjev sklad posreduje v hrambo Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani.

Založnik je dolžan v knjigo natisniti informacijo o prejemu subvencije Trubarjevega sklada:

This book was published with the support of Trubar Foundation at the Slovene Writers’ Association, Ljubljana, Slovenia.
Ta knjiga je bila objavljena s pomočjo Trubarjevega sklada pri Društvu slovenskih pisateljev, Ljubljana, Slovenija.

ts-ales-steger-izbrane-pesmi-196x300

Aleš Šteger

 


Datoteke: