VABILO NA REDNI OBČNI ZBOR DSP

Spoštovane članice, spoštovani člani!

Vabimo Vas na redni občni zbor Društva slovenskih pisateljev, ki bo v

 ČETRTEK, 24. 3. 2022, ob 17. uri

v prostorih DSP na Tomšičevi 12 v Ljubljani.

 

Predlog dnevnega reda občnega zbora:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovateljev
  2. Potrditev zapisnika prejšnjega občnega zbora
  3. Vsebinsko poročilo predsednika, nadzornega odbora, društvenih komisij, sekcij in programov o delu društva v letu 2021
  4. Finančno poročilo, sprejem zaključnega računa iz poslovanja in potrditev bilance DSP za leto 2021
  5. Potrditev predlaganih sprememb Temeljnega akta DSP
  6. Obravnava predloga za višino članarine za leto 2022 ter ceno najemnine za Bled
  7. Razno

 

Gradivo je dosegljivo spodaj na povezavah.

Če želite gradivo prejeti v tiskani obliki, to sporočite na naslov dsp@drustvo-dsp.si ali po telefonu na 01 25 14 144 najkasneje do 18. 3. 2022.

Letna poročila mora potrditi sklepčni občni zbor, zato vse članice in člane prosimo, da se občnega zbora ob uri sklica udeležite v čim večjem številu.

 

Dušan Merc,

predsednik DSP

 

ZAPISNIK občnega zbora z dne 25. 3. 2021
BILTEN 2021 – Poročila za 2021
BILANCA 2021
POJASNILA k računovodskim izkazom
Pregled prihodkov in odhodkov 2021
Predlog posodobitve Temeljnega akta
Predlog za višino članarine za leto 2022 ter ceno najemnine za Bled