Spoznajte svoje pravice! – Vabilo na dvodnevno delavnico

Vabilo na dvodnevno delavnico

»Avtor_ica na enotnem digitalnem knjižnem trgu v Evropi in Sloveniji«

 

V družbi so se porastom uporabe digitalnih vsebin in spletnih platform pojavili novi (digitalni) modeli in akterji na (knjižnem) trgu, kar zahteva tudi, da se v skladu z novo nastalimi pojavi prilagodi tudi zakonodaja na področju urejanja avtorske in sorodnih pravic. Ti in drugi razlogi so pripeljali do sprejetja Direktive EU 2019/790 leta 2019, ki so vsaka članica EU implementira v svojo nacionalno zakonodajo. Direktiva EU o enotnem digitalnem trgu predstavlja zgodovinski precedens in s seboj prinaša razne novosti, obenem pa tudi nova vprašanja, npr:

  • Kaj novega prinaša Direktiva EU o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu avtorjem?
  • Na kaj rabi biti avtor pozoren pri podpisu tuje založniške pogodbe v luči nove direktive?
  • Čigava so avtorska dela oz. avtorska pravica v ravnovesju med javnim dobrim in interesom avtorja?
  • Ali avtorji in založniki sedijo v isti barki pri novi direktivi o enotnem knjižnem digitalnem trgu?
  • In kdo dejansko služi pri knjigah v Sloveniji in kdo plača?

Če se vam pojavljajo podobna vprašanja kot nam, potem vas vljudno vabimo, da se udeležite dvodnevne delavnice »Avtor_ica na enotnem digitalnem knjižnem trgu v Evropi in Sloveniji«, ki bo potekala v sredo, 13. aprila, in četrtek, 14. aprila, ob 14. uri.

Potek dvodnevne delavnice

Prvi del delavnice bo potekal v sredo, 13. aprila 2022, ob 14. uri preko aplikacije Zoom. Drugi del delavnice pa se bo odvil v živo v prostorih Društva slovenskih pisateljev (Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana) in ne bo predvajan preko aplikacije Zoom, in sicer v četrtek, 14. aprila 2022, ob 14. uri.*

*V kolikor se bodo razmere v zvezi s covid-19 nenačrtovano zaostrile, si jemljemo pravico, da organiziramo oba dela delavnice samo preko aplikacije Zoom.

Komu je delavnica namenjena

Delavnica je namenjena vsem ustvarjalcem in akterjem na področju izvirne pa tudi prevodne literature ter širši zainteresirani javnosti.

Program delavnice  

Prvi del delavnice v luči mednarodnega knjižnega trga

Sreda, 13. 4. 2022, 14.00–16.00

Generalna sekretarka Sveta evropskih pisateljev (EWC), avtorica in urednica Myriam Diocaretz bo v prvem delu delavnice skušala odgovoriti na vprašanje: Ali bo Direktiva o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu (Direktiva DSM oz. Direktiva EU 2019/790) izboljšala avtorske pravice in jim omogočila boljši nadzor nad uporabo svojih del in plačilo za njihovo uporabo? Dr. Diocaretz je med svojim delom o avtorskih pravicah v okviru EU je dr. Diocaretz sodelovala pri posvetovanjih Evropskega sveta, zaslišanjih v Evropskem parlamentu, spremembah in osnutkih poročil o petih direktivah in sorodnih instrumentih za avtorske in sorodne pravice, ki so pomembni za avtorje v knjižnem sektorju.

Glavna tema prvega dela delavnice Direktiva (EU) 2019/790 o avtorskih in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu. Pri tem se bo osredotočila predvsem na dve temi, in sicer: pogodbeno razmerje med avtorji in njihovimi pogodbenimi partnerji v skladu z naslovom IV, poglavje 3 o pravičnem plačilu v pogodbah o izkoriščanju avtorjev in izvajalcev, 18. do 23. člen; ter delo in druge vsebine, ki niso v prodaji, v skladu z naslovom III, poglavje 1, 10. člen, uvodna izjava 41, o ukrepih za obveščanje javnosti o enotnem javnem spletnem portalu, ki ga upravlja Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO). Pri prenosu direktive je besedilo v vsakem členu ključno za zagotovitev pravičnega plačila avtorjev v pogodbah. Pomembno je ohraniti člene od 18 do 23 kot niz medsebojno povezanih pravic z doslednim postopkom izvajanja.

Delavnica bo potekala v angleškem jeziku in bo tolmačena v slovenščino.

 

Drugi del delavnice v luči slovenskega knjižnega trga

Četrtek, 14. 4. 2022, 14.00–16.00

Delavnica, ki jo bo vodila predsednica Društva slovenskih založnikov Valentina Smej Novak, bo osvetlila in se dotaknila treh različnih, a vseeno med seboj povezanih tem. Prvo se bo iskalo odgovore na vprašanje Čigava so avtorska dela – varovanje avtorske pravice v precepu in ravnovesju med javnim dobrim in interesom avtorja. Nato se bo pogledalo, ali avtorji in založniki sedijo v isti barki, oz. konkretneje, kaj nam prinaša implementacija EU direktive 2019/790 za knjižni digitalni trg v Sloveniji. Na koncu se bomo dotaknili tudi teme, kdo pri knjigah služi in kdo plača, ter kako je sestavljena založniška finančna pogača.

Delavnica bo potekala v slovenskem jeziku.

Prijava in udeležba

Udeležba na dvodnevni delavnici je ob predhodni prijavi brezplačna. Prijave sprejemamo na  elektronskem naslovu natasa.cebular@drustvo-dsp.si do ponedeljka, 11. 4. 2022. V prijavi prosim navedite tudi svoje ime, priimek, vašo organizacijo oz. področje delovanja in vaš e-naslov. Zoom povezavo za prvi del delavnice boste prejeli na vaš elektronski naslov dan pred njenim začetkom. Povezava bo pričela delovati pet minut pred dogodkom.

Predavateljici

Dr. Myriam Diocaretz je generalna sekretarka Sveta evropskih pisateljev (EWC) od aprila 2006, ko je imela privilegij organizirati ustanovitev novega EWC v Bruslju. Myriam je avtorica, urednica ali sourednica 22 študij, objavljenih na Nizozemskem (Amsterdam/New York), Španiji, Franciji, Italiji in Združenih državah Amerike; objavila je tudi znanstvena poglavja in eseje v angleščini ali španščini o poetiki, spolu in prevodu ter dialoški kritiki. Njeni izbori poezije so prevedeni v angleščino, hrvaščino, nizozemščino, portugalščino, grščino in romunščino. Njena knjiga »Translating Poetic Discourse: Questions on Feminist Strategies in Adrienne Rich« je postala referenca v študijah spola in prevajalstva (Amsterdam/New York: John Benjamins Publ., 1985 in naslednje izdaje). Predavala je na številnih univerzah v ZDA in Evropi.

 

Valentina Smej Novak je založnica, publicistka in filozofinja. V založništvu je aktivna že četrt stoletja, vodi založbo Vida, od lanskega leta je tudi predsednica Društva slovenskih založnikov. Deluje tudi kot avtorica, zato bo skušala v svojem predavanju jasno in praktično ponazoriti nekatere izzive, s katerimi se soočamo pri avtorsko varovanih knjižnih delih.

 

 

 

Spoznajte svoje pravice!

 

Udeležba je možna v skladu s PCT protokolom. Vljudno vas prosimo, da pri obisku dogodkov upoštevate priporočila NIJZ.

Program Društva slovenskih pisateljev podpirata Javna agencija za knjigo RS in Urad za Unesco pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.