Sporočilo za javnost

Člani upravnega odbora DSP, Tone Peršak, Peter Kovačič Peršin in Dušan Merc smo bili na pogovoru pri predsedniku Republike Slovenije 25.5. 2021.

Na pogovor je člane UO DSP povabil predsednik republike gospod Borut Pahor. Razlog za povabilo je bilo pismo, ki ga je UO DSP naslovil nanj in na predsednika vlade gospoda Janeza Janšo 18.5. 2021.

Pogovor je potekal v predsedniški palači od 11.00 do 12. 20.

Teme pogovora so bile definirane že s pismom obema predsednikoma: ugled države na mednarodnem prizorišču, premik države iz osrednjega demokratičnega evropskega prostora na njegovo obrobje, napadi na sodstvo in institucije države, problemi s financiranjem STA, mednarodni ugled Republike Slovenije, zaničevanje javnih protestov in nevladnih organizacij v državi, sramotna proslava ob 27. aprilu.

Predsednik Borut Pahor je nekatere razmisleke sprejel, nekatere pa povsem zavrnil. Jasno povedal, da se bo držal svojih ustavnih pooblastil in da so vsi njegovi nastopi pravzaprav usmerjeni k temu, da se konflikti ne razmahnejo, da je potrebno razmišljati na dolgi rok in da so zadeve, na katere naslavlja UO DSP, pravzaprav stvar parlamenta in da pričakuje, da bo parlament opravil svojo dolžnost. Poudaril je, da se mora DSP obrniti na člane parlamentarnih strank in tam prav tako opozarjati na probleme, ki so jih pisatelji naslovili nanj in na predsednika vlade.

Predstavniki DSP so z razumevanjem sprejeli utemeljevanje predsednika republike, obenem pa so ga opozorili, da je ravno zaradi tega, ker je predsednik republike, soodgovoren za zaskrbljujoče stanje v državi in da je očitno, da se mnoge zadeve razvijajo v napačno smer: zanikanje samostojnosti sodstva, medijev, zanikovanje pomena neformalnih družbenih gibanj in ugled ter položaj Slovenije v mednarodnem prostoru. Poudarili so, da je varovanje demokracije temeljna naloga vseh v državi in da sklicevanje na to, da bomo predsedovali Evropski uniji v ničemer ne sme zavirati demokratičnih procesov v državi.

Na koncu je predsednik Republike Slovenije izrazil upanje, da bo pisateljsko društvo zmoglo najti novo paradigmo, tako kot jo je leta 1990, in že večkrat do tedaj in še posebej v letih 1988 – 1990, ko je vso moč namenilo nastanku nove države.

Nihče drug od naslovnikov pisma, ki je bilo povod za sestanek, se na pismo ni odzval – ne predsednik vlade ne parlamentarne stranke.

 

Dušan Merc

Peter Kovačič Peršin

Tone Peršak

 

 

Ljubljana, 27.5.2021