Rezultati razpisa Povabimo besedo

Na osnovi štiriletnega programskega financiranja s strani
Javne agencije za knjigo Republike Slovenije

objavljamo

REZULTATE RAZPISA
DRUŠTVA SLOVENSKIH PISATELJEV

za sodelovanje v programu
Povabimo besedo 2017.

Odobrene so vloge institucij:

 • VRTEC STUDENCI, Maribor
 • VRTEC VRHOVCI, Ljubljana
 • SREDNJA ŠOLA IZOLA, Izola
 • OŠ CIRKOVCE, Cirkovce
 • KNJIŽNICA IVANČNA GORICA, Ivančna Gorica
 • MAMIN VRTEC, Ljubljana
 • VEČSTOPENJSKA ŠOLA JOSIP PANGERC, Dolina, Italija
 • OŠ LJUBO ŠERCER, Kočevje
 • OŠ TONETA PAVČKA, Mirna Peč
 • OŠ MALA NEDELJA, Mala nedelja
 • VRTEC KOLEZIJA, Ljubljana
 • VRTEC ŠENTVID, Ljubljana
 • OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA, Ljubljana
 • OŠ LOG – DRAGOMER, Brezovica pri Ljubljani
 • KULTURNI CENTER DELAVSKI DOM ZAGORJE, Zagorje ob Savi
 • OŠ MIKLAVŽ PRI ORMOŽU, Miklavž pri Ormožu
 • OŠ STROČJA VAS, Ljutomer
 • OŠ MILKE ŠOBAR, Črnomelj
 • OŠ BOŽIDARJA JAKCA, Ljubljana
 • OŠ KOLEZIJA, Ljubljana
 • VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, Maribor
 • VRTEC SVETA ANA, Sveta Ana
 • GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA NOVA GORICA – KRAJEVNA KNJIŽNICA BILJE, Renče
 • OŠ ZADOBROVA, Ljubljana
 • FILOZOFSKA FAKULTETA MARIBOR, Maribor
 • OŠ MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA, Nova Gorica
 • CENTER ZA KOMUNIKACIJO, SLUH IN GOVOR, Portorož
 • SPLOŠNA KNJIŽNICA SLOVENSKE KONJICE, Slovenske Konjice
 • GIMNAZIJA VIČ, Ljubljana
 • KNJIŽNICA BEŽIGRAD, Ljubljana
 • GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA, Murska Sobota
 • MESTNA KNJIŽNICA KRANJ, Kranj
 • SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA ZREČE, Slovenske Konjice
 • OŠ DANILE KUMAR, Ljubljana
 • SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO, Ljubljana
 • KOSOVELOVA KNJIŽNICA SEŽANA, Sežana
 • OŠ IVANJKOVCI, Ivanjkovci
 • OŠ TRNOVO, Ljubljana
 • DRŽAVNI TEHNIŠKI ZAVOD IVANA CANKARJA, Gorica
 • SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA, Slovenska Bistrica


Želimo vam navdihujoča, vsebinsko bogata in vesela srečanja s pisatelji in pisateljicami.
Še enkrat naj vas spomnimo, da je zelo zaželjeno, da nagovorite medije in jih povabite na dogodke.

OPIS PROGRAMA:

Društvo slovenskih pisateljev od leta 1996 organizira in koordinira izobraževalni program Povabimo besedo. Namen projekta je vzpodbujanje zanimanja za slovensko književnost med našimi najmlajšimi in najstniki – program je tako namenjen otrokom v vrtcih, osnovnošolcem in dijakom.
Namen teh srečevanj avtorjev z mladimi je literarne narave; člani Društva slovenskih pisateljev v dogovoru s šolo ali knjižnico otrokom približajo literaturo, bralci spoznajo avtorjeva dela in njegove ustvarjalne postopke. Kako se bo predstavilo avtorja, njegovo ustvarjanje in nastajanje literarnega dela, je odvisno od dogovora med organizatorjem in avtorjem. Na dogodkih lahko sodelujejo tudi mladi bralci v obliki igre, interpretacije, ali kako drugače: zaželeno je, da so programi, ki jih za srečanja z otroci in mladimi v okviru programa Povabimo besedo pripravijo literarni ustvarjalci, karseda inventivna in dinamična (pogovor, interaktivne delavnice, vključevanje avdio vizualnih del, pripovedovanje tudi skozi gib, glasbo…).

V program Povabimo besedo so vključeni vsi člani Društva slovenskih pisateljev.
https://www.drustvo-dsp.si/pisatelji/

Na osnovi potrditve financiranja s strani Društva slovenskih pisateljev se organizator z izbranim avtorjem fiksno dogovori, kdaj bo gostovanje oziroma literarna delavnica potekala. Avtorja mora pred nastopom obvestiti, da bo gostovanje potekalo v okviru projekta Povabimo besedo in ga seznaniti tudi s podatkom o starosti bralcev.

V gradivih (programski list, plakat, vabilo, obvestilo na spletnih straneh,…), ki jih bo organizator izdal ob tej priložnosti, naj bo zapisano, da srečanje poteka v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev v okviru programa Povabimo besedo, prav tako naj bosta na omenjena gradiva umeščena logotipa Društva slovenskih pisateljev ter Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Po nastopu organizator Društvu slovenskih pisateljev pošlje vse omenjene materiale in krajše poročilo o gostovanju. Zaželene so tudi fotografije s srečanja z dovoljenjem za objavo v promocijske namene programa Povabimo besedo ter poročanje lokalnim medijem.

Iz sredstev programa Povabimo besedo Društvo slovenskih pisateljev financira 1 nastop 1 avtorja  v posameznem vrtcu, osnovni šoli, srednji šoli, dijaškem domu, knjižnici – v koledarskem letu. Vsak avtor v koledarskem letu izvede do 3 nastope oziroma delavnice.

Društvo slovenskih pisateljev krije avtorjem, ki nastopijo v okviru programa Povabimo besedo, potne stroške in honorar.

Komisija: dr. Dragica Haramija, dr. Aksinja Kermauner, Nina Kokelj.
Rezultat razpisa je potrdil Upravni odbor Društva slovenskih pisateljev.