Redni občni zbor Društva slovenskih pisateljev

Spoštovane članice, spoštovani člani!

Vabimo Vas na redni občni zbor Društva slovenskih pisateljev, ki bo v

  V ČETRTEK, 25. 3. 2021, ob 18. uri.

Zaradi epidemiološke situacije z virusom covid-19 in veljavnih odredb bo občni zbor potekal preko spletne platforme za avdio in video komunikacijo Zoom na naslovu:

https://us02web.zoom.us/j/86040195731

Meeting ID/Koda sestanka: 860 4019 5731

 

Dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovateljev
  2. Potrditev zapisnika prejšnjega občnega zbora
  3. Sprejem zaključnega računa iz poslovanja in potrditev bilance DSP za leto 2019
  4. Vsebinsko poročilo predsednika, nadzornega odbora, društvenih komisij, sekcij in programov o delu društva v letu 2020
  5. Finančno poročilo, sprejem zaključnega računa iz poslovanja in potrditev bilance DSP za leto 2020
  6. Potrditev članarine 2020 in obravnava predloga za višino članarine DSP za leto 2021
  7. Predlog za ustanovitev Skupine za medregijsko sodelovanje DSP
  8. Razno

 

GRADIVO:

Navodila za vključitev na virtualni občni zbor: https://drustvo-dsp.si/wp-content/uploads/2021/03/NAVODILA-ZA-VKLJUČITEV-NA-VIRTUALNI-OBČNI-ZBOR-DSP.docx

Zapisnik občnega zbora: zhttps://drustvo-dsp.si/wp-content/uploads/2021/03/Zapisnik-korespondenčnih-volitev-in-članskega-sestanka-DSP-16.12.2020.pdf

Poročila za leto 2019: https://drustvo-dsp.si/redni-obcni-zbor-dsp/

Bilten DSP 2020: https://drustvo-dsp.si/wp-content/uploads/2021/03/BILTEN-DSP-2020_lekt.pdf

Poslovno in finančno poročilo 2020: https://drustvo-dsp.si/wp-content/uploads/2021/03/Poslovno-in-finančno-poročilo-2020-AJPES.pdf

Bilanca 2020: https://drustvo-dsp.si/wp-content/uploads/2021/03/Bilanca-2020.pdf

Poročilo nadzornega odbora DSP: poročilo bo dodano naknadno

 

Letna poročila mora potrditi sklepčni občni zbor, zato vse članice in člane prosimo, da se občnega zbora ob uri sklica udeležijo v čim večjem številu.

 

Predsednik DSP

Dušan Merc

 

Zapisnik sestanka občnega zbora/članskega sestanka z dne 25.3.2021: https://drustvo-dsp.si/wp-content/uploads/2021/03/Zapisnik-občnega-zbora_članskega-sestanka-25.3.2021.pdf