READ-IN-CLUB virtualni izobraževalni seminarji za “Lit.mentorje”

 

 

 

 

 

 

 

»LITERATURA NE POSNEMA SAMO ŽIVLJENJA IN DRUŽBE DOLOČENEGA KRAJA,

NE ODRAŽA LE NJEGOVE PRETEKLOSTI ALI SEDANJOSTI;

NJENA NAJPOMEMBNEJŠA FUNKCIJA JE ZDRUĐEVANJE IN POENOTENJE LJUDI«

Aristotel

 

Virtualni izobraževalni seminarji za“Lit.mentorje”

Virtualni izobraževalni seminarji za »Lit.mentorje« so osrednji rezultat projekta RIC in so namenjeni izpolnjevanju potrebe po inovativnem in digitalnem izobraževalnem pristopu. Natančneje, IO2 kot rezultat serije digitalnih seminarjev ponuja izobraževalno gradivo, ki je namenjeno strokovnjakom knjižnega sektorja – dejavnim pri koordinaciji bralnih klubov – ki so predani vlogi “Lit.mentorjev”. Gradivo je namenjeno razvoju strokovnih in medkulturnih kompetenc, uči o mentoriranju  bralnih skupnosti z namenom:

  • preoblikovati izkušnje »kolektivnega branja« v okolja vseživljenjskega učenja, ki spodbujajo procese medkulturnega dialoga,
  • poudariti vrednost literature za enakost, raznolikost, vključenost, strpnost, odprtost duha, medsebojno razumevanje in ustvarjalni razvoj,
  • spodbujati zanimanja za univerzalne vrednote EU za razumevanje »drugega« skozi literarna dela in
  • poudariti nujnosti medkulturnih kompetenc in digitalnih veščin v sodobni kulturni in ustvarjalni industriji EU.

 

Teme virualnih izobraževalnih seminarjev:

 

1.       Literatura, bralni klubi in medkulturni dialog: Vključujoč značaj literature in kako vstopiti v svet branja

2.      Razvoj ljubezni do branja preko knjižnih sejmov v obdobju po covid-19

3.      Bralni klubi in vseživljenjsko učenje

4.      Bralni klubi v digitalnem svetu: Branje kot sredstvo komunikacije in učinek digitalnega branja

5.      Razvijanje medkulturne inteligence v bralni skupnosti – Razumevanje književnosti kot nadgradnje splošnega znanja

6.      Digitalna orodja za učenje odraslih   

 

NOVIČNIK/NEWLETTER

OBIŠČITE SPLETNO STRAN PROJEKTA

PROJEKTU READ-IN-CLUB LAHKO SLEDITE TUDI NA:

 

PARTNERJI PROJEKTA: