RAZPIS- Prevajalska rezidenca v Občini Hrastnik / Slovenija 2020

Prevajalska rezidenca v Občini Hrastnik / Slovenija 2020

Umetniško rezidenco in rezidenčni program za prevajalce je leta 2020 ustanovila Občina
Hrastnik v sodelovanju z Društvom slovenskih književnih prevajalcev (DSKP). Kapaciteta bo
vseljiva od sredine septembra 2020.

Področja: prevajanje leposlovja, humanistike in družboslovja
Lokacija: Trg borcev NOB 12, 1431 Dol pri Hrastniku, Slovenija; mansardno stanovanje v 3.
nadstropju v hiši brez dvigala
Trajanje: 4–6 tednov
Stroški soorganizatorjev: nastanitev in končno čiščenje stanovanja, vozovnica za lokalni
promet, izkaznica za uporabo lokalne knjižnice in kulturnih ustanov, enkratno izplačilo
avtorskega honorarja za sodelovanje na 1–2 dogodkih organizatorjev v višini 200,00 evrov
bruto, pavšalni dodatek k potnim stroškom v višini 200,00 evrov
Stroški rezidenta: nezgodno in zdravstveno zavarovanje za tujino, potni stroški, prehrana,
žepnina in drugi stroški

Rok za prijavo: 15. 7. 2020

Celotno besedilo ter več informacij o razpisu in kontakt:

Maja Korun Hočevar, dskp@dskp-drustvo.si

http://dskp-drustvo.si/index.php/novice/objava/razpis-za-prevajalsko-rezidenco-v-obcini-hrastnik

Prevajalska rezidenca DSKP razpis FINAL-26jun2020 FINAL