Povabimo besedo-rezultati razpisa

Povabimo besedo-rezultati razpisa

V okviru programa Društva slovenskih pisateljev Povabimo besedo, ki ga financira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
potrjujemo financiranje
obiskov, nastopov, interaktivnih literarnih delavnic
literarnih ustvarjalcev, članov Društva slovenskih pisateljev
na šolah in drugih ustanovah, ki so se prijavile na razpis za sodelovanje v programu
Povabimo besedo in jih navajamo v nadaljevanju:

Osnovna šola Danile Kumar,
Šolski center Rogaška Slatina,
OŠ Milojke Štruklej Nova Gorica,
Srednja trgovska šola Maribor,
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje,
Osnovna šola Ivanjkovci,
Gimnazija Vič,
Gimnazija Bežigrad,
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja,
OŠ Col,
Zasebni vrtec Zarja,
Vrtec Ivana Glinška Maribor,
Šolski center Ptuj,
OŠ Vič,
OŠ Frana Albrehta,
OŠ Trnovo,
Gimnazija Murska Sobota,
OŠ Franceta Bevka,
OŠ Hajdina,
OŠ Majšperk,
OŠ Helene Puhar Kranj,
OŠ Ormož,
Državni tehniški zavod Žiga Zoisa,
Osnovna šola Danila Lokarja,
OŠ Žužemberk,
Mestna knjižnica Kranj,
OŠ Cerkvenjak-Vitomarci,
OŠ Kašelj,
Kosovelova knjižnica Sežana,
Osnovna šola Pivka,
Goriška knjižnica Franceta Bevka,
Osnovna šola Razkrižje,
JSKD Logatec,
Gimnazija Murska sobota,
Gimnazija Ljutomer.

Rezultat razpisa je potrdil Upravni odbor Društva slovenskih pisateljev na svoji seji, dne 19. maja 2016.

OPIS PROGRAMA:

Društvo slovenskih pisateljev od leta 1996 organizira in koordinira izobraževalni program Povabimo besedo. Namen projekta je vzpodbujanje zanimanja za slovensko književnost s strani članov Društva slovenskih pisateljev med našimi najmlajšimi in najstniki – program je tako namenjen otrokom v vrtcih, osnovnošolcem in dijakom.
Namen teh srečevanj avtorjev z mladimi je literarne narave; člani Društva slovenskih pisateljev v dogovoru s šolo ali knjižnico otrokom približajo literaturo, bralci spoznajo avtorjeva dela in njegove ustvarjalne postopke. Kako se bo predstavilo avtorja, njegovo ustvarjanje in nastajanje literarnega dela, je odvisno od dogovora med organizatorjem in avtorjem. Na dogodkih lahko sodelujejo tudi mladi bralci v obliki igre, interpretacije, ali kako drugače: zaželjeno je, da so programi, ki jih za srečanja z otroci in mladimi v okviru programa Povabimo besedo pripravijo literarni ustvarjalci, karseda inventivna in dinamična (pogovor, interaktivne delavnice, vključevanje audio vizualnih del, pripovedovanje tudi skozi gib, glasbo…).

V program Povabimo besedo so vključeni vsi člani Društva slovenskih pisateljev.

Na osnovi potrditve financiranja s strani Društva slovenskih pisateljev se organizator z izbranim avtorjem fiksno dogovori, kdaj bo gostovanje oziroma literarna delavnica potekala. Avtorja mora pred nastopom obvestiti, da bo gostovanje potekalo v okviru projekta Povabimo besedo in ga seznaniti tudi s podatkom o starosti bralcev.

V materialih (programski list, plakat, vabilo, obvestilo na spletnih straneh,…), ki jih bo organizator izdal ob tej priložnosti, naj bo zapisano, da srečanje poteka v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev v okviru programa Povabimo besedo, prav tako naj bosta na omenjene materiale umeščena logotipa Društva slovenskih pisateljev ter Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Po nastopu organizator Društvu slovenskih pisateljev pošlje vse omenjene materiale in krajše poročilo o gostovanju (v primeru literarnih delavnic tudi nekaj izdelkov otrok). Zaželene so tudi fotografije s srečanja z dovoljenjem za objavo v promocijske namene programa Povabimo besedo ter poročanje lokalnim medijem.

Iz sredstev programa Povabimo besedo Društvo slovenskih pisateljev financira 1 nastop 1 avtorja v posameznem vrtcu, osnovni šoli, srednji šoli, dijaškem domu, knjižnici – v koledarskem letu. Vsak avtor v koledarskem letu izvede do 3 nastope oziroma delavnice.

Društvo slovenskih pisateljev krije avtorjem, ki nastopijo v okviru programa Povabimo besedo, potne stroške in honorar v višini 150 eur bruto.
Želimo vam veliko navdihujočih, zanimivih srečanj s pisateljicami in pisatelji!

Za Društvo slovenskih pisateljev;

Nina Kokelj,
vodja literarnih prireditev
040-797-325