POVABIMO BESEDO 2018 – odobrene vloge

Spoštovani,

sporočamo vam imena uporabnikov,

katerih vloge so v okviru programa Društva slovenskih pisateljev

Povabimo besedo,

ki ga financira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

v koledarskem letu 2018

sprejete v financiranje:

Filozofska fakulteta Maribor,

Dὑm narodnostnίch menšin, dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture, Praga,

Viški vrtci, Ljubljana,

Gimnazija Nova Gorica,

Center za usposabljanje, delo in varstvo, Draga pri Igu,

Šolski center Ravne na Koroškem,

Osnovna šola Benedikt,

Knjižnica Dravograd,

Knjižnica Velenje,

Narodna in študijska knjižnica Trst, mladinski oddelek,

Državni licej »Anton Martin Slomšek«, Trst,

Valvasorjeva knjižnica Krško,

Osnovna šola Branik,

Osnovna šola Nove Jarše,

Osnovna šola Bojana Ilicha, Maribor,

Gimnazija Bežigrad, Ljubljana,

Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper,

Osnovna šola XIV. divizije, Senovo,

Vrtec Črnuče, Ljubljana,

Srednja šola za oblikovanje Maribor,

Srednja šola Zagorje, Zagorje ob Savi,

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica,

Osnovna šola Mirana Jarca, Ljubljana,

Šola in vrtec podružnice Lokavec, Sveta Ana,

Srednja šola Domžale,

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica,

Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica,

Srednja upravno administrativna šola Ljubljana,

Knjižnica Ormož,

Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor,

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje,

Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice,

Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi,

Knjižnica Celje,

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana.

***

Želimo vam čudovita srečanja

s pisatelji in pisateljicami.

Še enkrat naj vas spomnimo, da je zelo zaželjeno, da nagovorite medije in jih povabite na dogodke.

Opis programa:

Društvo slovenskih pisateljev od leta 1996 organizira in koordinira izobraževalni program Povabimo besedo. Namen projekta je vzpodbujanje zanimanja za slovensko književnost med otroci in mladimi.

Namen teh srečevanj avtorjev z mladimi je literarne narave; člani Društva slovenskih pisateljev v dogovoru s šolo ali knjižnico otrokom približajo literaturo, bralci spoznajo avtorjeva dela in njegove ustvarjalne postopke. Kako se bo predstavilo avtorja, njegovo ustvarjanje in nastajanje literarnega dela, je odvisno od dogovora med organizatorjem in avtorjem. Na dogodkih lahko sodelujejo tudi mladi bralci v obliki igre, interpretacije, ali kako drugače: zaželeno je, da so programi, ki jih za srečanja z otroci in mladimi v okviru programa Povabimo besedo pripravijo literarni ustvarjalci, karseda inventivna in dinamična (pogovor, interaktivne delavnice, vključevanje avdio vizualnih del, pripovedovanje tudi skozi gib, glasbo…).

V program Povabimo besedo so vključeni vsi člani Društva slovenskih pisateljev.

http://www.drustvo-dsp.si/pisatelji/

Na osnovi potrditve financiranja s strani Društva slovenskih pisateljev se organizator z izbranim avtorjem fiksno dogovori, kdaj bo gostovanje oziroma literarna delavnica potekala. Avtorja mora pred nastopom obvestiti, da bo gostovanje potekalo v okviru projekta Povabimo besedo in ga seznaniti tudi s podatkom o starosti bralcev.

V gradivih (programski list, plakat, vabilo, obvestilo na spletnih straneh,…), ki jih bo organizator izdal ob tej priložnosti, naj bo zapisano, da srečanje poteka v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev v okviru programa Povabimo besedo, prav tako naj bosta na omenjena gradiva umeščena logotipa Društva slovenskih pisateljev ter Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Po nastopu organizator Društvu slovenskih pisateljev pošlje vse omenjene materiale in krajše poročilo o gostovanju. Zaželene so tudi fotografije s srečanja z dovoljenjem za objavo v promocijske namene programa Povabimo besedo ter poročanje lokalnim medijem.

Iz sredstev programa Povabimo besedo Društvo slovenskih pisateljev financira 1 nastop 1 avtorja  v posameznem vrtcu, osnovni šoli, srednji šoli, dijaškem domu, knjižnici, fakulteti – v koledarskem letu. Vsak avtor v koledarskem letu izvede do 3 nastope oziroma delavnice.

 Društvo slovenskih pisateljev krije avtorjem, ki nastopijo v okviru programa Povabimo besedo, potne stroške in honorar.

Dodatne informacije: Nina Kokelj, 040-797-325.