Tone Peršak

Tone Peršak

tone.persak@siol.net

Tone Peršak je rojen 2.1.1947 v Ločkem vrhu. Po končani osnovni in srednji šoli (Murska Sobota 1965) je študiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani in diplomiral iz Svetovne književnosti in literarne teorije ter na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo in diplomiral iz gledališke in radijske režije.

Prve revijalne literarne objave leta 1964 (revija Svetla pot, Murska Sobota); prve publicistične objave leta 1968 (Študentska tribuna).

Leposlovne knjige:

1981 Novelete
1982 Prehod
1985 Sledi
1986 Vrh
1988 Smer Hamburg-Altona
1989 Ljubljanske novele

Publicistične/strokovne knjige:

1979 Pogovori z režiserji
1981 Gledališki besednjak (soavtor)
1982 Med stvarnostjo in domišljijo
1997 Slovenija čez dvajset let?

Izvedene gledališke igre in dramatizacije:

1970 V umetni svetlobi , študenti AGRFT
1973 Krst pri Savici PDG Nova Gorica
1988 Peter in Pavel, SLG Celje

Izvedene televizijske igre:

1981 Odmor, TV Ljubljana
1985 Podnajemniki, TV Ljubljana

Izvedene radijske igre:

1980 Pokojnik ali Antonija Zvonimira (dramatizacija novele M. Puglja), Radio Ljubljana
1981 Pogreb, Radio Ljubljana
1982 Prelaz, Radio Ljubljana
1990 17011947511024 ali Statistična številka, Radio Ljubljana 1983, RAI Trst
1984 Dve, tri o termitih ali Jurčku bomo pomagali, Radio Ljubljana 1984,
1985 Noži (dramatizacija novele A. Hienga), Radio Ljubljana
1985 Kamen, Radio Ljubljana
1998 Aprilska sonata, Radio Slovenija 1998;

Soavtor znanstvenih oziroma publicističnih zbornikov in sorodnih publikacij:

1982, 1996 Slovenska književnost (Leksikoni CZ)
1984 Pregljev zbornik, SM
1991 Pogledi na Bartola, Literatura
1991 The case of Slovenia, NR
2003 Acta histriae, Univerza na Primorskem, ZRS Koper
1988 Res politica: Gradivo za slovensko ustavo (soavtor, Ustavna komisija Društva slovenskih pisateljev, Delovna skupina za ustavni razvoj pri Slovenskem sociološkem Društvu, Časopis za kritiko znanosti

Še nekaj najpomembnejših revialnih objav:

1977 Glavne tendence in kriza sodobnega dramskega gledališča v Jugoslaviji, Dometi, Reka
1978 Fragmenti o estetiki in kritiki gledališča, Lica, Sarajevo
1981 O Hlapcih in narodu, Sodobnost
1985 Ono (poezija v prozi), Mladje, Celovec
1988 Postmodernizem v slovenskem gledališču, Scena, Novi Sad