Matevž Kos

Kos-Matevž

Matevž Kos

Rojen 1966 v Ljubljani. Literarni zgodovinar, kritik in esejist. V letih 1993–1998 je bil odgovorni oziroma glavni urednik revije Literatura. Diplomiral je iz primerjalne književnosti in literarne teorije ter filozofije. Že v študentskih letih se je začel ukvarjati z literarno kritiko in esejistiko. Objavljal je v različnih slovenskih časopisih in literarnih ter strokovnih revijah, kot kritik in publicist je sodeloval v kulturnih oddajah Radia Študent, Televizije in Radia Slovenija.

V letih 2004–2007 je bil predsednik kresnikove žirije za najboljši slovenski roman. V službo hodi na ljubljansko Filozofsko fakulteto, kjer je leta 2001 doktoriral. V poletnem semestru študijskega leta 2007/2008 je bil gostujoči profesor na Poljskem. Za knjižni prvenec Prevzetnost in pristranost (1996), ki je leta 2006 izšel tudi v hrvaškem prevodu, je prejel nagrado Marjana Rožanca, za monografijo Poskusi z Nietzschejem (2003) pa Zoisovo priznanje Republike Slovenije.

Pripravil in komentiral je nekaj antologijskih izborov (V. Taufer, S. Kosovel, The Slovenian Essay of the Nineties, F. Nietzsche, Mi se vrnemo zvečer: Antologija mlade slovenske poezije 1990–2003, M. Dekleva). Doslej je izdal pet samostojnih knjig, napisal kopico esejev in razprav ter nekaj sto literarnih kritik.

Monografije:

1996 Prevzetnost in pristranost : literarni spisi
2000 Kritike in refleksije
2003 Poskusi z Nietzschejem : Nietzsche in ničejanstvo v slovenski literaturi
2004 Branje po izbiri
2007 Fragmenti o celoti: poskusi s slovenskim pesništvom