Ivan Grbec

Ivan Grbec

Rojen 27. 8. 1923 v Kobdilju na Krasu. Bil je dvajset let pastir in kmet; vojak, taboriščnik, na prisilnem delu je bil 1700 in en dan. Ta čas je izkoristil za branje, učenje jezikov, matematike, geometrije …

Po vojni je bil najprej pomotoma matičar, zatem knjigovodja, računovodja, komercialist, finančnik … vmes lovec, ribič, čebelar, planinec … star 75 let se je podal po poteh Slovenske planinske transverzale in pri 80. letih je na Ojstrici spoznal in potrt priznal, da je star.

Najel je opuščeno državno zemljo in posadil 100 sliv, 100 smokev, 100 češenj, 160 oljk, marelice, hruške … in ko tudi tega ni zmogel več, je pričel pisati, da zapolni praznino, pri sedeminosemdesetih.

Izdal je štiri knjige in vse v samozaložbi.

V prvi knjigi Ovčarjevi iz Kobdilja avtor obuja spomine na prednike. Izšla je leta 2007.

V drugi knjigi Podrli smo ognjišče in odšli je avtorjev življenjepis. Je iz leta 2010.

Treta knjiga Kašča je satirični roman na današnje dogajanje pri nas. Izdana je bila leta 2013.

Četrta knjiga Sedem dni je satirična povest o Avstro-Ogrski. Tiskana je leta 2015.

Peta knjiga S A M A je zbirka povesti in spominov. Tiskana je bila leta 2016.

Šesto delo kuje.