Florjan Lipuš

Florjan Lipuš

lipus.fcara@siol.netaon.at

Rojen 4.5.1937 v Lobniku nad Železno Kaplo.

Mati mu je umrla pri šestih letih v nemškem taborišču. To je v marsičem zaznamovalo njegovo življenjsko pot in ustvarjanje. Z devetimi leti je začel hoditi v osnovno šolo v Lepeni. 1949 je vstopil v škofijski internat na Plešivcu, kjer je 1958 tudi maturiral. Tu je bil urednik internatskega glasila Kres. Po maturi je vstopil v celovško bogoslovje in začel urejati literarno revijo Mladje, ki jo je potem urejal več kot dvajset let. Po izstopu iz bogoslovja 1962 se je preživljal z različnimi poklici. Bil je pisar, poštni uradnik, zavarovalničar. 1966 ga je dr. Valentin Inzko s ceste spravil na učiteljišče. Po končanem učiteljišču je bil učitelj v Lepeni pri Železni Kapli. Od 1985 poučuje v Šentlipšu pri Žitari vasi. Tega leta je bil izvoljen za dopisnega člana SAZU.

Slovensko koroško leposlovje je s Florjanom Lipušem dobilo ustvarjalca, ki mu je v marsičem odprl nove horizonte. Vsebinsko jedro njegove poezije, dramatike in predvsem proze je sicer še vedno slovenska koroška zamejska problematika, ki pa je ne vidi tradicionalno in je ne rešuje z narodnoobrambnimi in narodnovzpodbudnimi besedili. Lipuš se skoraj bolj kot s ponemčevanjem ukvarja s slovensko politično, kulturno in duhovno majhnostjo, celo mizerijo in poniglavostjo. Odpor proti nemškemu raznarodovanju in proti problematičnim stranem koroške slovenske stvarnosti sta zanj osnovna pogoja za ohranitev naroda in posameznika. S svojimi izrazito modernističnimi literarnimi deli je na nek način odprl pot modernim literarnim tokovom tudi v matični domovini.

Nagrade in priznanja, mdr.: 1995 kulturna nagrada dežele Koroške, 1997 projektna štipendija Urada zveznega kanclerja, 2002 častni križ za znanost in umetnost, 2004 Prešernova nagrada, 2005 častna nagrada za literaturo Republike Avstrije.

Romani:

1972 Zmote dijaka Tjaža, Obzorja, ponatisi Založništvo tržaškega tiska 1981, Wieser 1992, Mladinska knjiga 2000, DZS 2004
1983 Odstranitev moje vasi, Drava, ponatis Založništvo tržaškega tiska 1983
1991 Srčne pege, Wieser, Celovec
2003 Boštjanov let, Litera

Kratka proza:

1964 Črtice mimogrede, Državna založba Slovenije, ponatis Wieser 1987
1973 Zgodbe o čuših, Državna založba Slovenije
1985 Jalov pelin, Drava, Založništvo tržaškega tiska
1987 Prošnji dan, Wieser Celovec
1995 Stesnitev, Wieser, Celovec-Salzburg
1997 Sršeni, Wieser

Izbrana in zbrana dela:

1976 Škorenj, Mladinska knjiga
1997 Dela, Wieser (v VIII knjigah)

Zastopan v antologijah:

1971 Kärnten im Wort, J. Heyn, Klagenfurt
1976 Ta hiša je moja pa vendar moja ni, Mladinska knjiga
1983 Aufzeichnugen aus Kärnten, Klub Prežihov Voranc, Klagenfurt
1983 Über das Glück, Residenz Verlag, Salzburg-Wien
1984 Geschichten aus der Geschichte Österreichs 1945 – 1983, Luchterband, Darmstadt
1985 Das slowenische Wor in Kärnten, Österreichischer Bundesverlag, Wien
1985 Zeichen und Wege, Založništvo tržaškega tiska, Trst
1987 Sajd as-sik al barri, Cankarjeva založba; Alhai’ah almasrijah al’mah lil-kitab, Kairo
1992 Der Flügelschlag meiner Gedanken, Mohorjeva založba, Klagenfurt-Wien
1995 Vilenica Desetnica 1986 – 1995, Objavljeno v: Litterae Slovenicae 85
1996 Anleitungen zum Schreien, Atelie, Wien
1997 The imagination of Terra incognita,White Pine Press, New York
1999 Prosto po —,Mladinska knjiga
2002 Slovenska kratka erotična proza, Študentska založba
2003 Promlky času, Větrné mlýny, Brno
2005 Fragments from Slovene literature,Slovene Writers’ Association

Prevodi v druge jezike:

1981 Der Zögling Tjaž, Residenz Verlag, Salzburg-Wien
1984 Der Zögling Tjaž, Suhrkamp, Frankfurt am Main
1987 L’éleve Tjaž, Gallimard, Paris
1997 Der Zögling Tjaž, Klagenfurt-Salzburg
1997 Die Beseitigung meines Dorfes, Wieser, Klagenfurt
2005 Die Beseitigung meines Dorfes, Residenz, St. Pölten-Salzburg
1999/2000 Herzflecken, Wieser, Klagenfurt
2005 Boštjans Flug, Wieser, Klagenfurt
1989 Die Verweigerung der Wehmut, Residenz Verlag, Salzburg-Wien
1997 Die Verweigerung der Wehmut, Wieser Klagenfurt
1998 Die Verweigerung der Wehmut, Suhrkamp, Frankfurt am Main
1997 Verdächtiger Umgang mit der Chaos, Wieser, Klagenfurt-Salzburg