Pesniška nagrada Fany Hausmann

PESNIŠKA NAGRADA FANY HAUSMANN

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec razpisuje pesniško nagrado Fany Hausmann, imenovano po prvi slovenski pesnici, za ciklus pesmi s tematiko o ženski.
Avtorice in avtorje vabimo, naj na natečaj prijavijo ciklus

pesmi, ki ne bo daljši od 200 verzov, pesmi pa so v izvirniku napisane v slovenskem jeziku. S poslanimi pesmimi ne smejo sodelovati še v katerem drugem natečaju in predhodno ne smejo biti javno objavljene.
Ciklus pesmi naj bo podpisan le s šifro; v posebni zalepljeni ovojnici, prav tako označeni s šifro, naj bodo avtorjevo ime, priimek, naslov, elektronski naslov in telefonska številka.

Ciklus pesmi in ovojnico z navedenimi podatki pošljite skupaj v večji ovojnici na naslov:

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec, s pripisom »Za pesniško nagrado Fany Hausmann« najkasneje do 30. aprila 2018.

Strokovna komisija v sestavi: Marija Končina, Peter Kolšek, Zoran Pevec in Lidija Koceli bo izbrala pet nominiranih, izmed njih pa se bo odločila o zmagovalcu, ki bo razglašen na prireditvi. Imena izbranih petih nominiranih avtorjev bodo objavljena v pomembnejših tiskanih medijih in na družabnih omrežjih, nominiranci pa prejmejo tudi pisno obvestilo. Dodatna pojasnila dobite na e-pošti: zkst.program@siol.net, po telefonu 03 712 12 82 ali GSM 041 315 802.

Zmagovalka ali zmagovalec prejme nagrado v višini 1.000 evrov. Nagrada bo podeljena ob izidu Revije za književnost in kulturo Vpogled septembra 2018. Ciklus pesmi zmagovalke ali zmagovalca, izbrane pesmi drugih štirih nominirancev in morebitni kvalitetnejši ostali prispevki bodo objavljeni v reviji Vpogled (honorar ni predviden).

Razpis je objavljen tudi na spletni strani www.zkst-zalec.si)