Korespondenčni del izrednega občnega zbora DSP

Spoštovane članice, spoštovani člani,

v torek, 24. 5. 2022, je bil sklican izredni občni zbor DSP, ki pa zaradi prenizke udeležbe s strani članstva ni bil sklepčen. Zapisnik tule.

Prisotni na zboru so sprejeli odločitev, da izredni OZ ostane odprt še nadaljnjih 7 dni, potrditev predlaganih sklepov pa se izvede korespondenčno.

 

Skladno s tem prosimo vse članice in člane, da se do vključno torka, 31. maja 2022, opredelite do predlaganih sklepov, kot so navedeni v zapisniku.

Glasujete (ZA/PROTI/SE VZDRŽI) na sledeči povezavi: https://pollunit.com/polls/yv5obdf2pxffysb9etj54w. 

O sklepih se lahko izrazite tudi po elektronski pošti na naslov dsp@drustvo-dsp.si ali pa v času uradnih ur pokličete na telefonsko številko 01 25 14 144.

 

V kolikor Vašega odziva ne bomo prejeli, smatramo, da predlagane sklepe potrjujete.

 

Gradivo, namenjeno občnemu zboru:

ZAPISNIK OZ z dne 24.3.2022
ZAPISNIK KORESPONDENČNEGA DELA OZ
POZIV UPRAVNE ENOTE
PREDLOG USKLAJENEGA TEMELJNEGA AKTA
ZAPISNIK OZ z dne 24.5.2022

 

Hvala in lep pozdrav,

Dušan Merc, predsednik DSP

Tone Peršak, delovni predsednik OZ