DESET ZAHTEV Upravnega odbora DSP

V duhu Konvencije o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov, ki je bila sprejeta na 33. zasedanju UNESCO oktobra 2005 v Parizu je Upravni odbor Društva slovenskih pisateljev sprejel na svoji izredni seji dne 6. aprila 2017 naslednjih
DESET ZAHTEV
1. Zahtevamo, da se delež kulture v proračunu Republike Slovenije za leto 2018 dvigne na 2,5 odstotka.
2. Zahtevamo ničelno stopnjo davka na knjige, vračilo v predhodnih fazah plačanega davka ter uveljavitev javnega interesa pri nabavi knjižničnega gradiva.
3. Zahtevamo umetniško davčno izjemo.
4. Zahtevamo spoštovanje avtorskih pravic pri reproduciranju v skladu z utečeno prakso v državah EU.
5. Zahtevamo pripravo in sprejetje zakona o samozaposlenih v kulturi v skladu s pripombami iz javne razprave ter uveljavitev sprememb do konca leta 2017.
6. Zahtevamo, da se znesek za knjižnično nadomestilo določi v višini 25% zneska, ki je namenjen javnim knjižnicam ter da se dodeljevanje štipendij vrne v odločanje stanovskim društvom.
7. Zahtevamo, da se Bralni znački, Društvu slovenskih pisateljev ter slovenskemu centru PEN, društvom v javnem interesu, zagotovi vsaj minimalna sredstva za nemoteno delovanje.
8. Zahtevamo, da Državni zbor RS Mladinsko knjigo uvrsti med strateške naložbe Republike Slovenije in zagotovi njeno prestrukturiranje v javnem interesu.
9. Zahtevamo izgradnjo nacionalne knjižnice.
10. Zahtevamo, da kultura postane vladna kategorija.