CILJNI POZIV UPRAVIČENCEM  za sodelovanje v programu Povabimo besedo 2018, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije     Uporabnike programa; osnovne in srednje šole, dijaške domove, splošnoizobraževalne oziroma...

Read more